Tak, orzeczenie psychologiczne wydawane jest bezpośrednio po zakończonym badaniu, na które składają się:

  • testy pisemne (określenie zdolności myślenia logicznego, uwagi oraz cech osobowości
    badanego),
  • badanie na aparaturze psychotechnicznej (czasu reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz dla kierowców widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie),
  • wywiad.

Badany otrzymuje dwie kopie orzeczenia psychologicznego.