Rodzaje badań

Wykonujemy badania psychotechniczne i badania lekarskie dla kierowców i
innych pracowników w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.