Porady

Na czym polega badanie psychotechniczne (tzw. psychotesty)?

28 marca, 2019|

Badania psychotechniczne (tzw. psychotesty) składają się z trzech części.

  1. TESTY PSYCHOLOGICZNE

Pierwszą częścią badania psychotechnicznego jest rozwiązanie kilku psychologicznych testów pisemnych. Klient wypełnia je w obecności psychologa, a dotyczą one osobowości badanego, zdolności logicznego myślenia oraz przerzutności i koncentracji uwagi. Dodatkowo w badaniu psychotechnicznym kierowców zawodowych lub kierowców zatrzymanych po wykroczeniach drogowych (np. punkty karne, alkohol, po wypadku) zawsze następuje wypełnienie przez badanego ankiety oraz dodatkowych testów pisemnych związanych z konkretną sytuacją osoby badanej. Część pisemna badania psychotechnicznego (tzw. psychotestów) trwa od 20 do 40 minut.

  1. BADANIA NA APARATURZE

Kolejną częścią badania psychotechnicznego ( tzw. psychotestów) jest badanie na aparaturze. W przypadku wszystkich kierowców zawodowych, kierowców pojazdów służbowych, operatorów i osób pracujących na wysokości  powyżej 3 metrów badany jest czas reakcji złożonej na światła pojawiające się na sygnalizatorze. Czas reakcji oraz liczba popełnionych błędów odnoszone są do norm w zależności od wieku osoby badanej.

Podczas wykonywania  psychotestów sprawdzana jest też koordynacja wzrokowo-ruchowa. Badanie to pokazuje w jaki sposób to co widzi oko, mózg przetwarza na to, co robi ręka. Wynik tego badania czyli liczba poprawnie odebranych impulsów również porównywana jest do norm.

Kierowcy zawodowi oraz osoby prowadzące pojazd do celów służbowych mają także wykonywane badanie w tzw. „ciemni”. Polega ono na zamknięciu osoby badanej w specjalnej kabinie,  w której panuje ciemność. W niej za pomocą aparatury psychologicznej bada się widzenie zmierzchowe, czyli zdolność widzenia przy słabym oświetleniu oraz adaptację wzroku po olśnieniu, czyli to jak szybko po oślepieniu mocnym światłem wraca zdolność prawidłowego widzenia u osoby badanej.  Część aparaturowa psychotestów trwa ok. 10-15 minut.

  1. WYWIAD I OMÓWIENIE WYNIKÓW

Trzecią częścią badania psychotechnicznego (tzw. psychotestów) jest przeprowadzenie przez psychologa wywiadu z osobą badaną. Pytania zadawane przez psychologa związane są z wykonywaną pracą oraz ogólnym stanem zdrowia. Wywiad psychologiczny trwa ok. 10 minut. Po nim następuje omówienie wyników uzyskanych w całym badaniu psychotechnicznym, zarówno w części testowej jak i aparaturowej.

Po podsumowaniu osoba badana otrzymuje orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, do prowadzenia pojazdu służbowego , do pracy jako operator lub na wysokości powyżej 3 metrów.