Orzeczenie psychologiczne dla kierowców zawodowych kat. C,C+E,D,D+E, kierowców TAXI, instruktorów i egzaminatorów oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych do 60 roku życia ważne jest 5 lat. Natomiast dla kierowców powyżej 60 roku życia ważne jest 30 miesięcy (2,5 roku). Orzeczenie wydawane jako konsultacja dla lekarza medycyny pracy nie jest ważne określony czas, okres ważności ustala lekarz. Na orzeczeniu widnieje informacja „Termin następnego badania psychologicznego według wskazań lekarza medycyny pracy.”