Każda pracownia psychologiczna prowadzi własne archiwum dokumentów osób badanych. Inna pracownia nie ma do niej dostępu, dlatego nie ma możliwości przepisania wyników psychotestów z innej pracowni. Natomiast jeśli badanie przeprowadzane było w naszej pracowni jest możliwość skrócenia badania, poprzez przepisanie wyników testów pisemnych.